امید صباغ نو

آثار امید صباغ نو

امید صباغ نو در سال 1358 در تبریز متولد شد.او نزدیک به 19 سال است که مینویسد. وی سعی کرده است حرف خود را در قالب کلاسیک و با زبان امروزی بیان کند. یکی از نقاط قوت اشعار او این است که با زبان عامیانه و کوچه‌ بازاری با مردم حرف می زند و به این شکل با مردم ارتباط برقرار می کند.

کتاب‌ها