الیزابت كونكه

آثار الیزابت كونكه

الیزابت کونکه (elizabeth kuhnke) مدیر عامل و بنیانگذار شرکت Kuhnke Communication است.شرکت او برنامه ها و کارگاه های مربیگری در زمینه روش های ارتباطی بین افراد را در سراسر دنیا طراحی می کند. کتاب "زبان بدن به زبان ساده" از تالیفات اوست.


کتاب‌ها