النا فرانته

آثار النا فرانته

النا فرانته تاریخ 5 آپریل 1943 در ناپل ایتالیا  متولد شد.او رمان نویس مشهوری در ایتالیا است. کتاب هایش به زبان ایتالیایی به بسیاری از زبانها ترجمه شده است. مجموعه چهار کتاب "رمانهای ناپلی" شناخته شده ترین آثار وی است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط