افسانه نجم آبادی

آثار افسانه نجم آبادی

افسانه نجم آبادی، پژوهشگر، نویسنده و مدرس حوزه‌ی مطالعات زنان، تاریخ  و جنسیت است. نجم آبادی به دنبال یافتن رد پای تاثیر مدرنیته بر زیست جنسی ایرانیان، سال­‌های زیادی را صرف پژوهش در آثار هنری و ادبی کرده است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط