استر هیكز

آثار استر هیكز

استر هیکس (Esther Hicks) تاریخ 5 مارس 1948 در یوتا آمریکا متولد شد. اغلب او را آبراهام هیکس می نامند. او سخنران و نویسنده کتاب های الهام بخش است . کتاب "قانون جذب" از مشهورترین تالیفات اوست.


کتاب‌ها