ادگار آلن پو

آثار ادگار آلن پو

ادگار آلن پو یک نویسنده و نقاد حرفه‌ای در دنیای ادبیات تلقی می‌شد. او گذشته از توانایی نگارش بالایی که داشت به شدت در تصویرسازی مفاهیم درونی و برانگیخته کردن هیجان خواننده موفق عمل کرد. گذشته‌ی پرتلاطم نویسنده باعث شده که درونی گاه تیره و غمگین داشته باشد و این موضوع در داستان‌هایی به وضوح مشخص است که به یادگار گذاشته است. او احساسات تیره‌ی خود را به داستان‌هایش آمیخته کرده و به آن‌ها رنگ و لعاب می‌بخشد. بخش عمده‌ی داستان‌های وی شامل موضوعات وحشت برانگیز، تخیلی، پلیسی جنایی و جدی است. با این وجود کسی این موضوع را نقطه ضعف ادگار آلن پو نمی‌داند چرا که به شکلی این موضوعات را در داستان‌هایش گنجانده که خواننده هنگام خواندن به بخش‌های تیره ی درون خود دسترسی پیدا می‌کند و می‌تواند آن را درک کرده و آن را بپذیرد. داستان‌های این نویسنده‌ی بزرگ به طور کلی کوتاه و مختصر هستند و از اولین نفراتی بود که به این شکل داستان‌ کوتاه می‌نوشت.

کتاب‌ها
مقالات