آلن فاكس

آثار آلن فاكس

آلن فاکس (Ilene Fox)سال‌ها در جایگاه مترجم، ویراستار و نویسنده مشغول فعالیت بوده است. او در مدرسه‌ی عالی مترجمان زوریخ در سوئیس تحصیل کرده است و مدرک ترجمه دارد. همچنین در مدارس عالی زبان برلیتز تدریس کرده و در جایگاه مصحح فنی در دپارتمان‌های ویرایش چندین شرکت حقوقی مشغول به کار بوده است. خانم فاکس اخیراً در مؤسسه‌ی برلیتز مشغول تهیه، نگارش و ویرایش چند کتاب درسی برای دانشجویان و کتاب‌های راهنما برای معلمان بوده است. کتاب "ماساژ کودکان به زبان ساده" از تالیفات اوست