آریل دورفمن

آثار آریل دورفمن

آریل دورفمن Ariel Dorfman، «استادبزرگ ادبیات» (به قول مجله تایم) که همواره در آثارش پرده از برخورد قدرت و هویت برمی‌دارد، از سوی واشنگتن پست به عنوان «رمان نویس درجه یک جهانی» و از سوی نیوزویک به عنوان «یکی از بزرگترین رمان نویسان آمریکای لاتین» ستایش شده است. دورفمن Ariel Dorfman یک شیلیایی تبعیدی است و از زمان کودتای ۱۹۷۳ پینوشه، رخدادی که سکوی پرش این کتاب هم هست، زندگی اش را صرف کاوش واقعیت‌ها و رؤیاهای آمریکا، به زبان اسپانیایی و انگلیسی، کرده است. برخی از آثارش که تاکنون به بیش از سی زبان ترجمه شده اند- عبارت اند از خاطرات تحسین شده او به نام رو به شمال، راهی جنوب و رمانهایی از قبیل بیوه ها، اعتماد، روانکاوی بلیک، و دایه و کوه یخ. بسیاری از کتاب‌های دورفمن، هم به انگلیسی و هم به اسپانیایی، توسط نشر هفت داستان منتشر شده اند. نمایشنامه‌های او در بیش از صد کشور اجرا شده اند و رومن پولانسکی مرگ و دوشیزه او را به فیلم تبدیل کرده است. نمایشنامه‌های اخیر او برزخ و صداهایی از ورای تاریکی: بازی حقیقت در برابر قدرت نام دارند. به تازگی شعرهایش را هم در کتابی به نام در صورت آتش سوزی در کشوری خارجی منتشر کرده است. او جایزه های بین المللی بسیاری دریافت کرده و با روزنامه‌های بزرگ سراسر جهان همکاری می‌کند. آریل دورفمن استاد برجسته دانشگاه دوک است و با همسرش آنخلیکا در دورهام، کارولینای شمالی، زندگی می‌کند.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط