آذرتاش آذرنوش

آثار آذرتاش آذرنوش

آذرتاش آذرنوش در ۲۹ بهمن ۱۳۱۶ در قم متولد شد. او مؤلف و محقق زبان و ادبیات عرب، استاد دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و همچنین پیشکسوت ورزش چوگان بود. آذرنوش در پانزدهم مهرماه ۱۴۰۰ در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

کتاب‌ها