کریم امامی

ترجمه‌های کریم امامی

 کریم امامی نویسنده، مترجم، روزنامه نگار، منتقد و ویراستاری بود که هریک از آثار خلق شده توسط آن، اهمیت و جایگاهی ویژه دارد. او از برجسته ترین مترجمان انگلیسی بود و ترجمه هایش هنوز هم در ذهن دوستداران ادبیات جایگاهی مثال زدنی دارد.  در انتشارات فرانکلین با افرادی چون: احمد سمیعی گیلانی، ابوالحسن نجفی، حمید عنایت و همچنین باقر معین، عبدالله ارگانی و مهشید امیرشاهی همکار بود. امامی پس از مدت کوتاهی به سرویراستاری مؤسسه فرانکلین رسید. سهم او در بهبود وضع انتشارات فرانکلین که امامی تا سال ۱۳۵۳ در آن کار می کرد، انکارناشدنی است.

کتاب‌ها