پرویز مرزبان

ترجمه‌های پرویز مرزبان

پرویز مرزبان مترجم، مفسر و استاد هنر در ایران بود. پرویز مرزبان را بسیاری از اهالی هنرهای نقاشی و تصویری دایره المعارفی زنده از هنرهای تجسمی می‌دانستند. حاصل ۵۰ سال تألیف و ترجمه او چاپ و انتشار کتاب‌هایی است که هریک در حوزه خود کتابی مرجع به حساب می‌آیند. وی برای نخستین بار ایرانیان را با گستره وسیع هنر جهان، از دوران آغازین تاریخ هنر تا مکاتب متأخر قرن بیستم، آشنا کرد.

کتاب‌ها