منوچهر بدیعی

ترجمه‌های منوچهر بدیعی

منوچهر بدیعی از مترجمان بزرگ ایرانی است.  آثار باارزشی چون چهره مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس، جاده فلاندر نوشته کلود سیمون، آدم اول اثر آلبر کامو، ژان باروا نوشته روژه مارتن دوگار، آثاری از آلن رب گریه و سینکلر لوئیس، و مهم تر از همه رمان بزرگ اولیس اثر جیمز جویس را به فارسی ترجمه کرده است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط