محسن آزرم

ترجمه‌های محسن آزرم

محسن آزرم نویسنده، مترجم و منتقد ادبی در سال 1357 در تهران متولد شد. او فعاليت مطبوعاتی را از سال 1373 آغاز كرد و موفق به تأليف و ترجمه مقالات و اشعار مختلف شد كه در نشريات گوناگون به چاپ رسيدند. آزرم از سال 1377 بعنوان منتقد به فعاليت در روزنامه ها و مجلات پرداخت.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط