حسن ملکی

ترجمه‌های حسن ملکی

حسن ملکی مترجم اهل ایران است. او علاوه بر مترجمی، سابقه سرپرستی مجموعه «تجربه‌های کوتاه» در نشر چشمه و مدیریت در نشر تجربه را داشته است. او مترجم مجموعه ای از آثار آرتور میلر است که توسط نشر بیدگل منتشر شده اند.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط