پل

نشر پل

نشر پل با مدیریت مجید جعفری اقدم در زمینه ترجمه و نشر آثار مختلف فعالیت می کند. انتشارات پل با هدف  کمک به ورود دانش و فرهنگ مکتوب آثار ایرانی و اسلامی در بازارهای نشر جهانی و بسترسازی برای حضور حرفه ایی عوامل نشر ایرانی در اقتصاد نشر بین المللی تلاش دارد با بهره مندی از فرصت ها و امکانات  موجود ،در بازار نشر کشورهای مختلف حضور فعال داشته باشد. 


کتاب‌ها