پاپلی,گوتنبرگ

نشر پاپلی,گوتنبرگ

 شرکت آمایش وتوسعه شرق با همکاری انتشارات پاپلی در مشهد اقدام به چاپ و انتشار کتاب کرده است. مدیریت این مجموعه برعهده  دکتر محمد حسین پاپلی یزدی می باشد .این انتشارات سعی دارد با نشر کتابهای دانشگاهی، پژوهشی، علمی،تاریخی، تحقیقی و عمومی در راه گسترش آگاهی و دانش جامعه ایرانی مشارکت کند

کتاب‌ها