مشکی

نشر مشکی

نشر مشکی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ آغاز کرد و ا‌کنون ناشر تخصصی دیزاین است.

امروزه دیزاین چنان با زندگی انسان درآمیخته و در همۀ ابعاد جریان دارد که نیازمند درک بیشترِ آن از راه مباحث تئوریک هستیم.

گسترش و نفوذ روزافزونِ دیزاین، که با رشد و تحول زندگی بشر بیشتر می‌شود، دیدگاه‌های گوناگونی در مفاهیم دیزاین مطرح کرده است.

مجموعۀ دیزاینِ مشکی تلاشی است برای نشر مفاهیم بنیادی دیزاین، دیدگاه‌های گوناگون، بررسی مفاهیم و اصطلاحات تخصصی آن و طرح مباحث مربوط به دیزاین در جامعه.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط