كتیبه پارسی

نشر كتیبه پارسی

نشر کتیبه پارسی با مدیریت خانم ندا رشیدی پشته از زمستان ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد. اولین کتاب این نشر بنویس تا اتفاق بیفتد بود.

کتاب‌ها