حرفه هنرمند

نشر حرفه هنرمند

حرفه: هنرمند، نشریه‌ی تخصصی هنرهای تصویری‌ست. با تمرکز بر عکاسی، نقاشی، گرافیک، مجسمه، هنرهای جدید و حتی گاهی سینما. و ویژه‌نامه‌هایی که به مسائل کلی‌تری چون مهاجرت ، هنر و زمان، هنر و فرهنگ آلمان، هنر جدید چین و … پرداخته است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط