آوند دانش

نشر آوند دانش

آوند دانش کتاب‌های فارسی بسیاری در رابطه با موضاعات مختلف گردآوری کرده است. همچنین با  فراهم‌آوری محصولات انتشارات وایلی توانسته حضور پر رنگی در بازار کتاب ایران داشته باشد. طی دو دهه‌ی گذشته، نام آوند دانش اغلب مترادف با نام وایلی بوده است و توانسته در این مدت خود را به عنوان یکی از تأمین‌ کنندگان برتر کتاب ، نزد دانشگاهیان و پژوهشگران کشور معرفی کند.

کتاب‌ها