تالار هنر

نشر تالار هنر

انتشارات «تالار هنر» ادای دین کوچکی به هنر تجسمی ایران و هنرمندانی است که در طول سده‌ها باعث رشد این هنر شدند. ما از ابتدای فعالیت «تالار هنر» در سال 1392 تاکنون با دغدغه‌ی توسعه‌ی هنر تجسمی و به طور خاص اقتصاد هنر همراه بوده‌ایم و در هر مقطع کوشش کردیم تا بستری تازه و خلاقانه در این عرصه را شکل دهیم. حال می‌دانیم که آگاهی نه فقط کلیدی برای رشد دانش نظری هنر بلکه برای گشایش کاربردی در مسیر اقتصاد هنر نیز محسوب می‌شود. این رویکرد هدفی است که از ابتدای کار در ذهن داشته‌ایم.

انتشارات «تالار هنر» در امتداد همین تفکر شکل گرفته و نگاهی مبتنی بر تاریخ شفاهی، پژوهش، تاریخچه‌ی هنر تجسمی و اقتصاد هنر دارد.

کتاب‌ها