بخارا

مجله بخارا

اهمیت مجله بخارا در آن است که امروز در ایران به یکی از معتبرترین رسانه‌های ایران‌شناسی تبدیل شده است. مجله بخارا در واقع سنتی را ادامه می‌دهد که روزگاری مجله سخن به آن ممتاز بود یا مجلاتی چون یغما و راهنمای کتاب. نقد، معرفی کتاب خارجی و فارسی، گفت‌وگو، عکس، مقاله، اسناد و مدارک تاریخی، خاطرات، یادمان در گذشتگان، کتاب‌شناسی کتاب‌های تازه و  شعر، بخش‌های مختلفی است که مجله وزین بخارا به آن می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین خصایص مجله بخارا در این است که نویسندگان بخارا همگی جز مشاهیر عرصه‌ای هستند که در آن قلم می‌زنند و آن‌چه در بخارا منتشر می‌شود برای اهالی فرهنگ و ادب کاملا معتبر است و اعتماد مخاطب خود را که غالبا جزو قشر فرهیختگان هستند را جلب می‌کند. علاوه بر این بخارا در میان خردمندان آسیای میانه جایگاه خاص خود را پیدا كرده و پیوند دهنده ارتباط فرهنگی بین كشورهای همسایه با سابقه فرهنگی مشترك شده است و اعتماد مخاطب غیرایرانی را هم به خود جلب کرده است. این مجله که بیشتر به دایره‌المعارفی جامع در عرصه فرهنگ ایران می‌ماند نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای جهان به دست فارسی‌زبانان می‌رسد و مرزهای جغرافیایی را نادیده گرفته و به فرهنگ غنی همه فارسی‌زبانان می‌پردازد و مخاطبان خود را هم در سراسر جهان می‌یابد.

مجلات