مجله چشم انداز ایران شماره ۱۳۷

نگاهی از درون
لزوم توافق جریان‌های اصلی اجتماعی حول توسعه

زیست جهان انسان ایرانی لحظه‌های دردناک بسیاری را از سر گذرانده است اما سرشت زندگی به گونه‌ای است که آدمی رنج را درون چرخ‌های بیم و امید بدل به راهی به رهایی کرده است. امیدواریم رنج امروز این سرزمین همچنین سرنوشتی پیدا کند. در میان همه شقوق قابل تصور جنبش فصل مهمی از گذار به دموکراسی و توسعه برای جنبش اخیر بهترین گزینه آن است که این و حاکمیت قانون و کسب حقوق شهروندی باشد و ناکام بر جای نماند. اما چه بسا امیدها که در این سرا ره به تلخ کامی و نافرجامی برده است و اگر تجربه قابل انتقالی، باشد هم این است که به فرجام باید بسیار اندیشید و راه را از چاه باز شناخت.

محمدرضا آهنی

صفحه ۴۵

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله چشم انداز ایران شماره ۱۳۷

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله چشم انداز ایران شماره ۱۳۷
  • تعداد صفحات: 128
  • شماره: 137
  • سال انتشار: 1401
  • ماه انتشار: دی و بهمن
  • دوره نشر: دوماهنامه
  • ناشر: چشم انداز ایران
  • امتیاز:
    (1 نفر)

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

تک‌افتادگی؛ تباهی نوستالژی

مروری بر کتاب بدن تکه‌تکه‌شده نوشته‌ی لیندا ناکلین

از انزوا رها

مروری بر کتاب کیم جی‌یونگ متولد 1982 نوشته‌ی چو نام‌جو و مصاحبه با فروزان صاعدی مترجم کتاب

رولو می، روانکاو معروف آمریکایی

رولو می: مروری بر زندگی و آثار

مجله‌های پیشنهادی