مجله تجارت فردا شماره ۴۰۴

نقشه نفوذ

چاپلوسان چگونه سازمانها را نابود می کنند؟

اگرچه سـازمان‌ها سیستم‌های مدیریت مسیر شـغلی و استراتژی‌های ترفیع را برای کارکنانی که دارای سـطح بهره‌وری بالا و عملکرد مطلوب هســتند، طراحی و اجرا می‌کنند اما مطالعـات حاکی از تاثیر فرآیندها و رفتارهای سیاسـی از جمله «چاپلوسی» بر پیشـرفت حرفه‌ای کارکنان است. «حمیدرضا زاده برفویی»، «سعید مرتضوی» و «فریبرز رحیمنیا» در مقاله‌ای با عنوان «واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تاثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان» که در نشریه «پژوهش مدیریت‌های عمومی» منتشـر شده، نشـان داده اند که رابطه معناداری بین چاپلوسی کارکنان و پیشرفت شغلی آنها وجود دارد.

چرا چاپلوس میشویم؟

کارکنان سـازمان‌ها و بنگاه‌ها علاقه دارند موقعیت شغلی خود را ارتقا دهند. یک راه برای افزایش نفوذ و موقعیت حرفه‌ای، نشـان دادن سـطح بهره‌وری بالا در کار اسـت. بهره وری بالا به میزان زیادی در موفقیت فرد و پاداش‌های دریافتی وی موثر است. اما در کنار آن برای اعضای سازمان این امکان وجود دارد که موفقیت حرفه‌ای خویش را از طریق یکسری رفتارهای غیرمرتبط با بهره وری نظیر «تملق و چاپلوسی» بهبود بخشند.

صفحه ۵۸

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله تجارت فردا شماره ۴۰۴

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله تجارت فردا شماره ۴۰۴
  • تعداد صفحات: 100
  • شماره: 404
  • سال انتشار: 1400
  • ماه انتشار: اردیبهشت
  • دوره نشر: هفته‌نامه
  • ناشر: تجارت فردا
  • امتیاز: امتیازی ثبت نشده

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

دیگریِ دروغین، دیگریِ راستین

مروری بر نمایشنامه‌ی آی بی‌کلاه، آی باکلاه نوشته‌ی غلامحسین ساعدی

در دل کوهستان یخ‌زده به دیدارم بیا!

مروری بر کتاب قلمرو رؤیایی سپید نوشته‌ی یاسوناری کاواباتا

عدالت در ساحت انتقام

مروری بر کتاب مرگ و دختر جوان نوشته‌ی آریل دورفمان

مجله‌های پیشنهادی