24 ساعت از زندگی یک زن

نویسنده: اشتفن تسوایك

چیزی که بیشتر از همه مرا دچار آن تجعب و اضطراب کرده بود، حالت تب دار این دست ها بود. حرکت، هیجان، پیچ و تاب و منازعه این دو دست بسیار دیدنی بود.

من همان دم متوجه شدم صاحب این دست ها سخت دچار هیجان است و برای اینکه این هیجان سراپای وجود او را آتش نزند آن را در نوک انگشتان خود متمرکز ساخته است.

در آن هنگام...

صفحه 39

متاسفانه این کتاب موجود نیست

24 ساعت از زندگی یک زن

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

زن، داستان و اتاقی از آن خود

مروری بر کتاب اتاقی از آن خود نوشته‌ی ویرجینیا وولف

زیر پوست پکن

مروری بر کتاب دویدن در خیابان‌های پکن نوشته‌ی شوزُ چِن

دختران نانحیف جنگ

مروری بر کتاب دختران نحیف نوشته‌ی میوریل اسپارک

کتاب های پیشنهادی