کتاب یافتن معنا در نیمه دوم عمر

نویسنده: جیمز هالیس

اگر روان ما برای رشد برنامه‌ریزی شده است، چرا اینقدر دشوار است که بر اساس دستورکار رشد و توسعه‌ای حیات‌مان زندگی کنیم؟ چرا ما دائما در مورد خودمان خطا می‌کنیم، خطاهای خودمان را تکرار می‌کنیم و دوباره و دوباره الگوی والدین‌مان را که فکر می‌کردیم از آنها گریخته‌ایم تکرار می‌کنیم؟ چرا به آرزوهای وجود متعالی که درون هر یک از ما جاری است بی‌توجه هستیم؟

صفحه 131

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب یافتن معنا در نیمه دوم عمر

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

کامران ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

بسیار عالی بود

کامران ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

بسیار عالی بود

مطالب پیشنهادی

کدام کتاب‌ها کمک می‌کنند تا شروعی تازه داشته باشیم؟

معرفی چند کتاب برای شروع‌های تازه

کهن‌الگوها بدون آن‌که بدانید شما را تحت تأثیر قرار می‌دهند

مروری بر کتاب نقشه راه نوشته‌ی کارول. اس. پیرسون

کتاب های پیشنهادی