کتاب گندزدایی از مغز

نویسنده: فیث جی. هارپر

کمربندتان را سفت ببندید که بخش سخت کتاب شروع شد. تقصير من هم نیست: این مغز کوفتی کلاً چیز پیچیده‌ای است. ولی قول می‌دهم زیاد سختش نکنم همین‌قدر برایتان بگویم که سر از کار خراب خودتان دربیاورید و خلاص. به همین خاطر طاقت بیاورید، تا بخواهید بفهمید چه شده، تمام می‌شود.

قشر پیش‌پیشانی1 که از همة بخش‌های مغز ما جلوتر است (از اسمش هم معلوم بود!) وظيفه عملکردهای اجرایی ما را بر عهده دارد. یعنی حل مشکلات، رفتارهای هدفمند و مدیریت رفتارهای اجتماعی متناسب با آنچه «موجه و درست» شمرده می‌شود. خلاصه‌اش یعنی عملکرد اجرایی، یعنی همان درست و حسابی فکر کردن.

این بخش، تقریباً پشت استخوان پیشانی شما نشسته و بعد از بقیة اجزای دیگر بدن انسان تکامل پیدا کرده و شکل گرفته و اتفاقاً آتش همه تفاوت‌ها بین گونة انسان از دیگر گونه‌های جانوری، از گور همین بخش از مغز بلند می‌شود. وظیفة دریافت اطلاعات از جهان و مدیریت فکر و اعمال متناسب با آن برعهدة همین بخش است. 

صفحه ۲۷

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب گندزدایی از مغز

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

عملکرد مغز ما چگونه است؟

مروری بر کتاب گندزدایی از مغز نوشته‌ی فیث جی. هارپر

فرمانروای قلمروی خودت باش

مروری بر کتاب استعداد نافرمانی نوشته‌ی فرانسسکا جینو

«اما هیچ‌کدام از آنها پدر نبود.»

درباره کتاب بازگشت اثر هشام مطر

کتاب های پیشنهادی