کتاب گلستان هنر 3 (اسماعیل جلایر)

نویسنده: یعقوب آژند

اسماعیل از کودکی تحت تأثیر اعتقادات پدر، با آموزه‌های متصوفه مأنوس شد و از القائات صوفیانه نصیبی وافر برد، طوری که بعدها این تأثیرات را در آثار هنری خود بروز داد. او از کودکی از ذوق هنری برخوردار بود و التفات به نقاشی موجب شد سر از دارالفنون درآورد. تاریخ ورود او به جرگۀ هنرآموزان دارالفنون معلوم نیست و نامش جزو شاگردان دورۀ اول، که هفت سال طول کشید، دیده نشده است.

صفحه 9

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب گلستان هنر 3 (اسماعیل جلایر)

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

من پیش از هر چیز یک نویسنده هستم

رومن گاری: مروری بر زندگی و آثار

رولو می، روانکاو معروف آمریکایی

رولو می: مروری بر زندگی و آثار

پروست بودن

مارسل پروست: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی