گذر از رنجش بین ما

نویسنده: مارشال روزنبرگ

وقتی با گوش‌های همدلی‌ام تو را می‌شنوم، غم بسیار عمیقی احساس می‌کنم. می‌توانم ببینم با آنچه در رابطه‌مان انجام داده‌ام بعضی از نیازهای خودم را نیز برآورده نکرده‌ام؛ یعنی نیازم به حمایت از تو و نیز مشارکت در سعادتمندی تو را آن‌طور که دلم می‌خواست. وقتی می‌بینم چطور کارهای من دقیقا اثر عکس داشته‌اند و تا این حد موجب رنج تو شده‌اند، غم عمیقی احساس می‌کنم... و در این لحظه بسیار آسیب پذیرم... دوست دارم بشنوم درباره‌ی غمی که برایت گفتم چه احساسی داری؟

متاسفانه این کتاب موجود نیست

گذر از رنجش بین ما

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

پدر پرافتخار ترجمه‌ی ایران

محمد قاضی: مروری بر زندگی و آثار

فردا چطور؟ شاید فردا!

مروری بر کتاب در انتظار گودو نوشته‌ی ساموئل بکت

تاریخ در این باغ‌ها جایی ندارد

معرفی کتاب باغ‌های تسلا نوشته‌ی پریسا رضا

کتاب های پیشنهادی