کارخانه محتوا

نویسنده: جو پولیتزی

بیشتر شرکت‌های نوپای جهان سفر خود را به همان شیودی شرکت‌های دیگر شروع می کنند؛ محصولی می سازند و مشغول بازاریابی آن می شـوند. از طرفی می دانیم در فضای آنلایـن افـراد از بازاریابی و تبلیغ گریزان اند و به دنبال محتوای تأثیرگذار، ناب و مفید می گردند و به همین دلیل است که بازاریابی و تبلیغ کارایی خود را از دست داده انـد پـس چـرا همچنان کورکورانه تبلیغ می کنیم؟ این فرمول به تغییر نیاز دارد. جو پولیتزی معتقد است در دنیای کنونی، برای یک شرکت نوپا، چالش اصلی دیگر دسترسی به سرمایه نیست، بلکه دسترسی به مخاطب است.

پولیتزی در ایـن کـتـاب توضیح می دهد که چرا امروزه بهترین راه برای شروع یک کسب وکار ایجاد یک محصول نیست، بلکه ایجاد بستری برای جذب و حفظ مخاطب است. کتابی که در حال حاضر در دستانتان دارید، بیشتر شبیه کلاسی برای حرفه ای شدن در فرایندی شش مرحله ای به نام «مدل کارخانهی محتوا» است که با استفاده از آن می توانید شرکت تان را به ابزار تولید محتوا و جذب مخاطب مجهز کنید.
پیشگفتار

کارخانه محتوا

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

شناخت اصولی راز و رمزهای تولید محتوا

مروری بر کتاب کارخانه‌ی محتوا نوشته‌ی جو پولیتزی

دستیابی به موفقیت با جادوی اعجاب‌انگیز محتوا

مروری بر کتاب خلق محتوا، خلق مشتری نوشته‌ی جو پولیتزی و نیوت برت

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید