چین چگونه سرمایه داری شد

نویسنده: رونالد کوز

شگفت آورترین جنبه اصلاحات اقتصادی چین شاید این باشد که حزب کمونیست چین در سه دهه اصلاحات نه تنها به حیات خود ادامه داد بلکه به موفقیت و شکوفایی دست یافت این مسئله به روشنی نشان دهنده انعطاف سازمانی و وفق پذیری حزب بعد از ناکام ماندن تجربه سوسیالیسم بود نه شکست ناپذیری و برتری مبنایی متصور سوسیالیسم. اما شگفت آور این است که اصلاحاتی که قصد حفظ سوسیالیسم را داشت به صورت غیر برنامه ریزی شده چین را تبدیل به اقتصاد بازار کرد اسب تروای این داستان حیرت انگیز اصل چینی استخراج حقیقت از واقعیت بود که دنگ شیائوپنگ به اشتباه آن را عصاره و جوهره مارکسیسم خواند وقتی چین به آزمایشگاه عظیم اقتصادی تبدیل شد نیروهای رقابتی توانستند جادوی خود را انجام دهند.

چین چگونه سرمایه داری شد

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

توجه‌طلب

بررسی کتاب توجه‌طلب نوشته‌ی شارلوت مندلسون

تکه تکه بخوانید. ما تکه تکه‌ایم

مروری بر کتاب تکه‌هایی از یک کل منسجم نوشته‌ی پونه مقیمی

دلقک

معرفی کوتاه کتاب کودک دلقک نوشته‌ی هدا حدادی

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید