کتاب چرم ساغری

نویسنده: انوره دو بالزاک

عاشق می‌خواهد دلبر خود را در اطلس و حریر ببیند و اندامش را با پارچه‌های لطيف مشرق زمین بپوشاند، اما غالب اوقات در بستر درویشانه‌ای از او کام بر می‌گیرد. جاه‌طلب آرزو می‌کند که در اوج قدرت باشد و در همان حال در لجن زار چاکرمآبی دست و پا می‌زند. تاجر در ته یک حجرۂ مرطوب و ناسالم روزگار می‌گذراند و خانة وسیعی بنا می‌کند؛ ولی با مرگ زودرس وی، پسرش، برای تقسیم مراث، خانه را به حراج می‌گذارد و از آنجا بیرون رانده می‌شود. باری، آیا چیزی بدمنظره‌تر از یک فاحشه‌خانه که برای عیش و لذت بدانجا می‌روند وجود دارد؟ مسئلة غریبی است! انسان همیشه با خویشتن در جدال است. آرزوهایش را بر اثر آلام کنونی از دست می‌دهد، و آلام خود را به امید آینده‌ای که به او تعلق ندارد فریب می‌دهد. از اینجاست که همة کارهای انسان رنگ نابخردی و ناتوانی دارد. آری، در این دنیا هیچ چیزی کامل نیست، مگر بدبختی.

صفحه ۱۷

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب چرم ساغری

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

رویین‌تنیِ دیجیتال

مروری بر نمایشنامه‌ی موبایل مرد مرده نوشته‌ی سارا رول

در ستایش بی‌سوادی

درباره‌ی کتاب در ستایش بی‌سوادی نوشته‌ی هانس ماگنوس انسنس‌برگر

ندای پرچم سفید

مروری بر کتاب چرا جنگ؟ مکاتبات آلبرت اینشتین و زیگموند فروید

کتاب های پیشنهادی