کتاب چرا حال انسان امروزی خوب نیست؟!

نویسنده: مایکل روث

امید و التيام مضمون این کتاب را تشکیل می‌دهد. این کتاب دربارة ترمیم شأن و وقار ما به‌عنوان انسان و بازگرداندن زندگی خود به مرتبة کمالی است که حق ذاتی ما می‌باشد.

ما مقام افتخارآمیز ذاتی‌مان را که به آن فراخوانده شده‌ایم از دست داده و ترک کرده‌ایم. این موضوع انکارناپذیر است. جامعة ما دیگر اجازه نمی‌دهد به خود نگاه کنیم و به نتیجه‌ای که دلخواهمان است دست یابیم. واضح است که انسان امروزی چنانچه یونگ می‌گوید در جست‌وجوی روح است. بنابراین زمان آن رسیده است که بازگشت کنیم؛ بازگشت به خود حقیقی‌مان. در این کتاب کوشش کرده‌ایم چگونگی این بازگشت را نشان دهیم.

در این کتاب می‌خواهم خوانندگانم را متقاعد کنم که اشتباهی در کار است و ما بسیار پایین‌تر از مرتبه‌ای که برای انسان بودن منظور شده است زندگی می‌کنیم؛ در عین حال بدانیم با اینکه مشکل بسیار جدّی است، قابل‌اصلاح می‌باشد. می‌خواهم شما را قانع کنم که همة ما به کمالِ روحی و روانی‌مان که آن را «عرصة زندگی» می‌نامم، دعوت شده‌ایم. امیدوارم بتوانم در این کتاب درک و شناخت‌مان از عرصة زندگی را اندکی وسعت بخشم؛ همچنین برای چگونگی پیمودن این راه دراز و پر پیچ و خم، پیشنهادهایی ارائه می‌شود.

مقدمه

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب چرا حال انسان امروزی خوب نیست؟!

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

ویران‌شهر اورول یا واقعیت امروز؟

مروری بر کتاب ۱۹۸۴ نوشته‌ی جورج اورول

کار عمیق، کار پربازده

مروری بر کتاب کار عمیق نوشته‌ی کال نیوپورت

زنان در دست‌اندازهای شهر

مروری بر کتاب زنان و کیفیت زندگی نوشته‌ی فریبا سیدان

کتاب های پیشنهادی