کتاب پیامبر

نویسنده: جبران خلیل جبران

معرفت نفس

و آنگاه مردی گفت اکنون از معرفت نفس سخنی بگوی.

پیامبر فرمود:

دلهای شما در سکوت از اسرار روزها و شبها آگاه است.

اما گوشهای شما تشنه‌ شنیدن آن دانش قلبی در صوت و صداست.

شما دوست  دارید آنچه را پیوسته در دل دانایتان بوده است در صورت کلمات نیز دریابید

و با انگشت کلمات بدن عریان احلام و آرمانهایتان را لمس کنید

و چه خوش که چنین شوقی در شماست.

زیرا چشمه پنهان روح شما باید زمزمه‌کنان به سوی دریا سیر کند و گنجهای درون بی‌انتهایتان باید که در پیش چشم‌های شما ظاهر شود.

اما هیچ ترازویی مجویید که گنجهای ناشناخته شما را بسنجد و در پی آن مباشید که با چوب دست کلام ژرفای بحر درون را بپیمایید.

زیرا نفس آدمی دریایی است که از حد و مرز بیرون است.

مگویید که «من حقیقت را یافته‌ایم»، بلکه بگویید، «من به حقیقتی دست یافته‌ام.»

نگویید «من راه روح را شناخته‌ام»، بلکه بگویید، «من روح را دیده‌ام که از گذرگاه هستی من می‌گذرد.»

صفحه 81

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب پیامبر

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

لذت تماشای مدیترانه و نوشیدن چای ‌نعنا

مروری بر کتاب چای‌ نعنا نوشته‌ی منصور ضابطیان

جزیره‌ی آقا فیله

مروری بر کتاب کودک جزیره‌ی آقا فیله نوشته‌ی لئو تیمرز

از دست این موهای فرفری!

معرفی کتاب از دست این موهای فرفری نوشته‌ی کلر فریدمن

کتاب های پیشنهادی