پسری که مرا دوست داشت

نویسنده: بلقیس سلیمانی

از یازده نفر فقط دو نفر جرئت کردند دستگاه را از اسپیکر بیرون بیاورند. یکی آن را زیر پایش له کرد و آن دیگری آن را به خانه‌اش برد تا به برادرش که کم و بیش وسایل فنی را می‌شناخت نشان بدهد. ته دلش شک داشت مورد سوءظن باشد و تحت مراقبت.

آقای «ت» در گزارشی که به مرکز مراقبت فرستاده بود، رفتار این دو نفر را به تفصیل تفسیر کرده بود و در مجموع آنها را از آن نه تای دیگر که دست به دستگاه نزده بودند و وجود و حضور آن را پذیرفته بودند، خطرناک تر خوانده بود و برای بار دوم دستگاه را در کیس کامپیوتر جاسازی کرده بود و به وضوح می‌دانست آن دو نفر می‌دانند دوباره دم و دستگاه مراقبت را در اتاقشان علم کرده‌اند و این همان چیزی بود که مرکز مراقبت می‌خواست.

صفحه ۲۸

پسری که مرا دوست داشت

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

شیفته‌ی اسطوره

جوزف کمبل: مروری بر زندگی و آثار

در بابِ خلوت‌گزینی: سیری در اندیشه‌های میشل دو مونتنی

درباره‌ی کتاب در باب خلوت‌گزینی نوشته‌ی میشل دو مونتنی

پرسش‌های نکرده، پرسش‌های بی‌جواب

مروری بر کتاب ادبیات چیست نوشته‌ی ژان پل سارتر

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید