وداع با پرولتاریا

نویسنده: آندره گرز

مارکسیسم دچار بحران است زیرا نهضت کارگری دچار بحران است. در بیست سال اخیر رابطه میان گسترش نیروهای تولیدی و افزایش تضادهای طبقاتی قطع شده است نه اینکه تضادهای داخلی سرمایه داری تشدید نشده باشد بلکه می‌توان گفت هیچگاه این همه نبوده است. هیچ‌گاه سرمایه داری در حل مشکلات خود این همه ناتوان نبوده است. ولی این ناتوانی موجب زوال سرمایه داری نشده بلکه این توان را یافته است توانی که کم مورد مطالعه قرار گرفته و به خوبی درک نشده که مشکلات خود را مثلاً حل کند حل کردنی که در واقع حل نکردن است. سرمایه داری می‌داند که با کار نکردن چرخ‌های ماشینش چگونه به زندگی ادامه دهد. حتی در این میان نیرویی تازه یافته است زیرا مشکلات حل ناشدنی اش از درون است.

وداع با پرولتاریا

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

رسیدن به ساحل موفقیت با کمک ناخدایی دیجیتال

مروری بر کتاب ناخدایی دیجیتال نوشته‌ی مهدی شامی زنجانی، فراز نبیی و شادی ایران‌دوست

دریای آرامش

بررسی کتاب دریای آرامش نوشته‌ی امیلی سنت جان مندل؛ درام سفر در زمان

سرافینا

معرفی کتاب کودک سرافینا نوشته‌ی مری ک هریس

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید