کتاب واژه نامه برند

نویسنده: رضا مهدوی محمد قاضی زاده

محرک های اصلی رفتار

محرک اصلی رفتار، مهم ترین محرک های رفتار و عادات خرید مصرف کننده هستند و به وسیله‌ شرکت های تحقیقات بازار به منظور پیش بینی روندهای آتی مورد استفاده قرار می گیرند. این محرک‌ها می توانند در قالب ویژگی‌های برند به صورت نموداری تفکیک شده و ارتباط شفافی را بین نیازها و خواسته های مصرف کننده و مزایا و تداعی های برند، مشخص کند.

صفحه66

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب واژه نامه برند

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

مضحکه‌ای از جنگ

مروری بر نمایشنامه‌ی سرباز شکلاتی نوشته‌ی جرج برنارد شاو

در دل کوهستان یخ‌زده به دیدارم بیا!

مروری بر کتاب قلمرو رؤیایی سپید نوشته‌ی یاسوناری کاواباتا

کتاب‌های برتر درباره‌ی مهاجرت

کتاب‌های حاضر از آثار جان اشتاین‌بک گرفته تا آنی پرولکس تغییر مکان‌ها را از منظر جغرافیایی به تصویر می‌کشند