کتاب هستی و نیستی

نویسنده: ژان پل سارتر

اکنون می‌دانیم که چه‌چیزی حاضر است و حاضر برای چه چیزی حاضر است. اما حضور چیست؟

دیدیم که این را نمی‌توان هم‌زیستی محض دو موجود دانست که به‌شکل رابطۀ ساده‌ای مبتنی بر بیرون بودگی متصور شده باشد زیرا در این صورت نیازمند حدّ سومی خواهیم بود تا بتوانیم این همزیستی اشیاء در میان جهان،وجود دارد:«برای_خود»، با حاضر شدن هم زمان در همه اشیاء، این همزیستی را برقرار می‌سازد.

صفحه ۱۹۷

افزودن به پاکت خرید 780,000 تومان

کتاب هستی و نیستی

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

در ناامیدی بسی امید است

مروری بر کتاب اعترافات یک آنارشیست اثر پریسا رضا

داستان یک تراژدی : جدال با زمان

مروری بر کتاب همین حالا نوشته‌ی گیوم موسو

باز کردن درهای مدرسه، بستن درهای زندان است

ویکتور هوگو: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 780,000 تومان