کتاب هدف

نویسنده: برایان تریسی

در اینجا در زمینه تصویر ذهنی به نکته جالب توجهی می‌رسیم. حتی اگر تصویر ذهنی شما باورهای اشتباه درباره خودتان و دنیایتان باشد، تا جایی که به شما مربوط می‌شود اینها واقعیت هستند و شما براساس آنها می‌اندیشید، احساس و یا عمل می‌کنید.

باورهای شما درباره تصویر ذهنی‌تان تا حدود زیاد ذهنی هستند. اغلب براساس واقعیت‌ها استوار نشده‌اند. اینها براساس اطلاعات دریافتی شما در مراحل مختلف زندگی هستند و بستگی به این دارند که اطلاعات دریافتی را چگونه پردازش کرده‌اید. باورهای شما، مثبت یا منفی، در دوران کودکی و به کمک دوستان، معاشران، مطالبی که خواندید، تحصیلاتی که کردید و تجربیات که کسب نمودید و هزاران عامل دیگر شکل گرفته است.

بدترین باورها، باورهای خود محدودکننده هستند. اگر احساس کنید به شکلی محدود هستید، خواه این محدودیت‌ واقعیت داشته یا نداشته باشد، برای شما شکل حقیقت پیدا می‌کند. اگر این محدودیت را باور کنید، به گونه‌ای رفتار می‌کنید که انگار با نقص و ایرادی روبه‌رو هستید. غلبه بر باورهای خود محدودکننده و محدودیت‌هایی که به خود تحمیل کرده‌اید اغلب بزرگ‌ترین مانعی است که میان شما و درک توانمندی‌های بالقوه شما وجود دارد.

صفحه 81

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب هدف

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

آن روی نازیبای دنیای قشنگ نو

مروری بر کتاب دنیای قشنگ نو نوشته‌ی آلدوس هاکسلی

همه‌ی این‌ها زندگی من را ساختند

مروری بر کتاب کودک تکه‌هایی که من شدند نوشته‌ی رنه واتسون

هفت دهه در مصر معاصر

نجیب محفوظ: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی