کتاب نخستین پرونده های پوآرو

نویسنده: آگاتا کریستی

حادثه در ضیافت پیروزی

کاملاً اتفاقی بود که دوستم هرکول پوآرو، رئیس‌پلیس سابق بلژیک، با پروندة استایلز پیوند بخورد. موفقیت او در این پرونده او را به آدم سرشناسی تبدیل کرد و تصمیم گرفت تا وقتش را به مسائل جنایی اختصاص دهد. من هم که بر روی رودخانة سام مجروح و از خدمت در ارتش معاف شده بودم، سرانجام آپارتمانی را مشترکاً با او در لندن گرفتم. از آنجایی که اطلاعات دسته‌اولی از پرونده‌های مهم او دارم، به نظرم آمد تعدادی از جالبترین‌‌شان را انتخاب و ثبت کنم. دیدم فعلاً موردی بهتر از جنجال عجیبی که زمان خودش کلی بین مردم هیاهو کرد، وجود ندارد. می‌خواهم ماجرایی را که در ضیافت پیروزی اتفاق افتاد تعریف کنم.

صفحه ۱

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب نخستین پرونده های پوآرو

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

پروست بودن

مارسل پروست: مروری بر زندگی و آثار

دلهره‌های یک تخم‌مرغِ کوچولو

معرفی کتاب کودک هامپتی دامپتی نوشته‌ی دن سنتت

فرار از عدالت یا فرار از بی‌عدالتی؟

معرفی کتاب مرثیه‌ای برای افتخار نوشته‌ی آکیرا یوشیمورا

کتاب های پیشنهادی