کتاب منتقدان فرهنگ (از ماتیو آرنولد تا ریموند ویلیامز)

نویسنده: لزی جانسون

کتاب منتقدان فرهنگ گزارشی است انتقادی از اندیشه های فرهیختگان و نویسندگان اهل ادب انگلیس از نیمه دوم قرن نوزدهم تا امروز در باب مهمترین مسائل فرهنگی و اجتماعی فرهنگ چیست؟ چه تعریفهایی از فرهنگ شده است؟ آموزش چگونه باید باشد؟ دولت و جامعه چه ساختاری باید داشته باشند؟ پاسخ بزرگان اهل ادب انگلیسی از حدود ۱۸۵۰ تاکنون به این پرسشها چه بوده است؟ اینها بخشی از پرسشهایی است که در این کتاب به تفصیل و با نقل قول های لازم و فراوان بدانها پاسخ داده شده است. ارتقای فرهنگ وابسته به آموزش است و آموزش نیز بستگی به دولت و ساختار حکومت دارد. روشنفکران نیز در مقام نظریه پردازان فرهنگ وظیفه ای اساسی و سنگین در جامعه دارند. از این جا تا حدی میتوان ارتباط این مباحث را با یکدیگر دریافت.


افزودن به پاکت خرید 195,000 تومان

کتاب منتقدان فرهنگ (از ماتیو آرنولد تا ریموند ویلیامز)

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

عدالت در ساحت انتقام

مروری بر کتاب مرگ و دختر جوان نوشته‌ی آریل دورفمان

توجه‌طلب

بررسی کتاب توجه‌طلب نوشته‌ی شارلوت مندلسون

نوبل ادبیات ۲۰۱۷

درباره کازوئو ایشی گورو، برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۷

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 195,000 تومان