مفهوم تعزیه از نگاه بهرام بیضایی

نویسنده: بهرام بیضایی شمیم شهلا

بهرام بیضایی می گویید: تعزیه یک نمایش ایرانی برآمده از آیین های باروری باستان است که لحظه ای از تاریخ با حفظ درونمایه‌ی باستانی اش جامه‌ی مذهبی پوشیده است. آنچه برای من در تعزیه جذاب است جادوی خیلی کهنی است که در آن موجود است، جادویی که در بهترین تعزیه ها به ترس و اضطراب اولیه‌ی بشر مربوط می شود و این جوهری است که به نظر من در تمام نمایش‌های خوب جهان اعم از کهن یا معاصر وجود دارد.

لذا پرداختن به تعزیه به عنوان هنری ماندگار در بطن جامعه و احیا و ترویج آن توسط رسانه‌ها و دیگر آثار نوشتاری می تواند در بازآفرینی خلاقیت ها و معرفی چهره‌های خلاق و هنرمند به جهانیان موثر واقع شود. چون این هنر به عنوان مردمی ترین شیوه در عصره‌ی نمایش همواره مقبولیت عامه را داشته و خواهد داشت.

پشت جلد

مفهوم تعزیه از نگاه بهرام بیضایی

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

شاخه‌ی فریادخواهی

مروری بر نمایشنامه‌ی زنان فریادخواه نوشته‌ی اوریپید (ائوریپیدس)

کدام نویسندگان مرد در خلق شخصیت‌های زن شاخص‌ترند؟

از تولستوی تا جان بنویل٬ نویسندگان مردی که از منظر یک زن می‌نویسند

در ستایش بی‌سوادی

درباره‌ی کتاب در ستایش بی‌سوادی نوشته‌ی هانس ماگنوس انسنس‌برگر

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید