کتاب مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی

نویسنده: سعید شیخ

کتاب حاضر مهم‌ترین و برجسته‌ترین آرای حکما و متکلمان اسلامی را تا زمان ابن‌خلدون در بر دارد. نویسنده به‌علت آشنایی با مکاتب فلسفی مشرق و مغرب با روش تطبیقی به‌تبیین محتوای عقاید فلاسفة اسلامی پرداخته‌است و باید گفت در این بررسی بخوبی از عهدة اثبات این امر برآمده‌است که در بسیاری از مسائل بزرگ و دشوار فلسفه که تا امروز فیلسوفان غربی به‌آنها عنایت خاص دارند، فضل تقدم با حکما و متکلمان اسلامی بوده‌است. البته قصد نویسنده تأليف تاریخ جامع فلسفة اسلامی نبوده‌است، اما روش بررسی و نگارش مطالب تازگی دارد و در عرصة یافته‌های حِکَمی می‌تواند راهگشای دانشمندان دیگر باشد.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

جزیره‌ی آقا فیله

مروری بر کتاب کودک جزیره‌ی آقا فیله نوشته‌ی لئو تیمرز

تنها اندیشه کافی نیست دستانتان را نیز تکان دهید!

معرفی کتاب فیلسوفی در تعمیرگاه نوشته‌ی متیو بی. کرافورد

چه عناوینی ممکن است به کودکان کمک کند با غم و اندوه کنار آمده و از پسِ افسردگی بربیایند؟

فیونا نوبل دیدگاه‌های گوناگونی درمورد سوگ و سوگواری برای کودکان توصیه می‌کند

کتاب های پیشنهادی