کتاب مسائل فلسفه

نویسنده: برتراند راسل

در این مختصر من بحث خود را منحصر به آن قسمت از مسائل فلسفه ساخته‌ام که دربارة آنها می‌توان اظهار نظر مثبت کرد زیرا در يك چنین کتابی جای بحث و انتقاد منفی نیست. از این جهت بحث معرفت از بحث وجود و مابعدالطبیعه به معنی اخص بیشتر آمده است و بعضی مطالب که فیلسوفان دیگر بتفصيل از آن سخن گفته‌اند باختصار برگزار شده و حتی حذف گردیده است.

در نوشتن این کتاب من از آثار غیرمنتشرة جرج ادوارد مور و جان میناردکینز استفاده کرده‌ام از اولی دربارة رابطة میان داده‌های حس و اعيان واقعيه و از دومی در باب احتمال و استقراء. همچنین از انتقادات و پیشنهادهای استاد گیلبرت‌موری تمتع بسیار حاصل کرده‌ام.

مقدمه مولف

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب مسائل فلسفه

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

رقص مرگ در تروا

مروری بر کتاب ببر پشت دروازه نوشته‌ی ژان ژیرودو

اعتراف، روایتِ گذار از ژرفای حیرانی به ژرفنای بیداری

مروری بر کتاب اعتراف نوشته‌ی لئو تولستوی

کتاب‌هایی برای طرفداران سریال وراثت

اگر از طرفداران سریال وراثت هستید، این لیست خواندنی برای شماست؛ مملوء از کتاب غیرداستانی و جنجالی

کتاب های پیشنهادی