× پاکت سفارش
جمع
هزینه ارسال خرید آنلاین برای پاکت خرید بالای تومان رایگان است
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

ماکس شلر و پدیدارشناسی

نویسنده: مانفرد فرینگز گروه نویسندگان -

مجموعه حاضر شامل چهار مقاله دربارة آرای ماکس شلر اندیشمند آلمانی در اوایل سدة گذشتة میلادی می‌باشد. همان گونه که از بخش‌های چهارگانة کتاب استنباط می‌گردد، آرای شلر در آن دوره مستقیماً بر جریان‌هایی مانند پدیدارشناسی، انسان‌شناسی فلسفی و جامعه‌شناسی معرفت اثربخش بودند و اساساً در تکوین آن جریان‌ها دخالت داشتند.

نخستین مقالة این مجموعه به‌معرفی کلی و مقدماتی آرای شلر و آثار او اختصاص دارد و مراحل گوناگون زندگانی فکری او را نشان می‌دهد و به‌ویژه دیدگاه و روش‌شناسی شلر را در نحوة بررسی انسان و نیز راجع به نظریة شناخت روشن می‌سازد. مقالة دوم به تأثیر شلر و برخی از دستاوردهای او در زمینة فکری پدیدارشناسی می‌پردازد. تمرکز اصلی این بخش بر موضوع معروضات (یا معطیات) پدیدارشناسی قرار دارد که از جمله مفاهیم کانونی نظریة شناخت در جریان پدیدارشناسی می‌باشد و از این راه ویژگی‌ها و ظرایف بیشتری از دیدگاه شلر را هم توضیح می‌دهد. مقالة سوم به‌موضوع زمان می‌پردازد، که آن نیز از دیگر مفاهیم اصلی پدیدارشناسی است، و آن را در قیاس با جریان فکری انسان‌شناسی از دیدگاه جورج هربرت مید مطرح می‌کند.

یادداشت

قیمت: 20,000 تومان
افزودن به پاکت خرید

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بزارید


در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مقالات پیشنهادی

 دست بردن زیر لباس سیب

دست بردن زیر لباس سیب

محبوبم! حالا دیگر پیر شده‌ام. مثل آب ریخته، جوانی‌ام مفقود گردیده.محبوبم! خودم را می‌شمارم. صدها دفعه به دنیا آمده‌ام، هزار دفعه بالیده‌ام، بزرگ شده‌ام، هزار دفعه در جوانی عاشق شما شده‌ام، زیسته‌ام و آخر عاشق مرده‌ام و باز از سر نو دام دام... بیشتر بخوان
کتاب های پیشنهادی

 پدیدار شناسی موسیقی

پدیدار شناسی موسیقی

15,000 تومان
 پیرمرد صدساله ای که از پنجره خانه سالمندان زد به چاک و ناپدید شد

پیرمرد صدساله ای که از پنجره خانه سالمندان زد به چاک و ناپدید شد

32,000 تومان
 نامه های کافکا به پدر و مادر

نامه های کافکا به پدر و مادر

5,000 تومان
 ناپدید شدن

ناپدید شدن

12,000 تومانSome text some message..