کتاب مادر ترزا (یک زندگینامه)

نویسنده: مگ گرین

برای مادر ترزا انجام هیچ وظیفه‌ای، کاری پست و منزجر‌کننده به شمار نمی‌آمد. یکی از خواهران که شستن توالت را نمی پذیرفت، خود را در محلی مخفی کرد. مادر ترزا متوجه حضور آن خواهر در سالن نشد. او با دیدن وضع توالت فوراً آستین‌هایش را بالا زد و خودش توالت را شست. آن خواهر هرگز این تجربه را فراموش نکرد و بیش از همیشه و به نحوی کامل‌تر خود را وقف وظایفش کرد.

ترزا از همه خواهران می‌خواست تا مطیع باشند. کسانی که نمی‌توانستند پنج چاپاتی سهمیة روزانة خود را بخورند، از نظر جسمی عضو مبلّغان هیئت به شمار نمی‌آمدند و از آنان می‌خواستند که آن‌جا را ترک کنند. یکی از الزامات جماعت، صحبت کردن به زبان انگلیسی در همة اوقات بود. کسانی که بدون به پایان رساندن دورة آموزش زبان انگلیسی به جماعت ملحق می‌شدند، باید علاوه‌بر کار در خانة مادری زبان انگلیسی را نیز کامل می‌کردند.

صفحه ۱۱۱

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب مادر ترزا (یک زندگینامه)

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

رأی سفید، هجو سیاه

مروری بر کتاب بینایی نوشته‌ی ژوزه ساراماگو

باغ‌وحش کاغذی

معرفی کوتاه کتاب کودک تو لک لکی یا دارکوب؟ نوشته‌ی علی خدایی

از انزوا رها

مروری بر کتاب کیم جی‌یونگ متولد 1982 نوشته‌ی چو نام‌جو و مصاحبه با فروزان صاعدی مترجم کتاب

کتاب های پیشنهادی