کتاب ماتریس ذهن

نویسنده: تامس آگدن

گفت و گوی روانکاوانه

می‌میریم با محتضران:
بنگر، آنان می‌روند و ما نیز با ایشان.
زاده می‌شویم با مردگان: 
بنگر، آنان باز می‌آیند و ما نیز با ایشان.
تی. اس. الیوت، چهار کوارتت

این کتاب کوششی است از جنس تأویل. دیدگاه‌های گوناگون روانکاوی به زبان‌های گوناگون می‌مانند. به رغم هم‌پوشانی گسترده محتوای معنایی متون در زبان‌های گوناگون، هر زبان معنایی را می‌آفریند که نمی‌توان آن را در زبان‌های ملفوظ و مکتوب دیگر خلق کرد. تأویل‌گر صرفاً حامل منفعل اطلاعات از کسی به دیگری نیست، بلکه پاسدار و آفریننده فعال معنا و نیز بازیابنده معانی بیگانه با آدمی است. چنین است که شخص تأویلگر حافظ غنا و پیچیدگی گفتمان انسانی است.

صفحه ۳۹

افزودن به پاکت خرید 90,000 تومان

کتاب ماتریس ذهن

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

این بابای منه!

معرفی کوتاه کتاب این بابای منه! نوشته‌ی میس فون هات

زیبا صدایم کن

معرفی کوتاه کتاب کودک زیبا صدایم کن نوشته‌ی فرهاد حسن زاده

ده زوج جنایی برتر در داستان‌ها

نویسندگانی از جیمز کین تا پاتریشیا های اسمیت نشان می‌دهند که چگونه شرکای جنایت می‌توانند واقعاً بدترین چیزها را در یکدیگر به وجود آورند

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 90,000 تومان