کتاب قدرت فكر 3

نویسنده: ژوزف مورفی

گفته اند که انسان های فاقد خیال و رویا نابود می شوند و از بین می روند.

آرزو و رویای من این است که  بدانم مشیت پروردگار چیست و آرزو دارم که سالم، شاداب،متعادل و در آرامش باشم و آفریدگارم هادی و راهنمایم باشد

می دانم و باور دارم که قدرت الهی درونم  دعا ها و خواسته هایم را اجابت خواهد کرد و این اعتقاد باوری است که هیچ گاه از من جدا نمی شود.

صفحه 139

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب قدرت فكر 3

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

مهمانی از مادران سرزمین‌مان

درباره‌ی کتاب مهمان مامان نوشته‌ی هوشنگ مرادی کرمانی

عشق در خلال جنگ...

مروری بر کتاب کودک عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی نوشته‌ی جمشید خانیان

در جست‌وجوی قطعیتی محض

درباره‌ی کتاب پدرم برتراند راسل نوشته‌ی کاترین تیت

کتاب های پیشنهادی