کتاب فهرست شیندلر

نویسنده: توماس کنیلی

او در حاشیه چهارگوش میدان حرکت کرد.ژینا او را دید. با اشاره از ژینا خواست که از او فاصله بگیرد؛ من این کار را انجام خواهم داد. نمی‌خواست آن‌ها کنار هم دیده شوند، چون می‌توانست برای هر دوی آن‌ها پایان بدی داشته باشد. اما او نیازی به نگران نداشت، او می‌توانست وانمود کند که با ژینیا غریبه است. او ایستاد و با حیله گری دوست داشتنی قابل تحسین، دختر روی زمین میخکوب شد. ژینا سه ساله متوجه شد که نباید خود را به عمو نزدیک کند. او می‌دانست که اینجا وقتی عمو دارد حواس اس‌اس را پرت می‌کند، ممکن است جان خود را از دست بدهد.

صفحه155

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب فهرست شیندلر

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

دوریس لسینگ، نویسنده‌‌‌ی دفتر یادداشت طلایی

دوریس لسینگ: مروری بر زندگی و آثار

«نَه»‌ترسیدن

مروری بر کتاب قدرت بی‌قدرتان نوشته‌ی واتسلاف هاول

مسخ تقصیر

مروری بر کتاب مسخ نوشته‌ی فرانتس کافکا

کتاب های پیشنهادی