فلسفه کی یرکگور

نویسنده: سوزان لی اندرسن

هدف زندگی چیست؟ طبق فلسفة فردگرایانة کی‌یرکگور، ما همه لزوماً از زندگی یک توقّع واحد نداریم، و این حُسن کار است. ارزش‌های ما می‌توانند بسیار متفاوت باشند. یکی ممکن است در زندگی به‌دنبال لذّت باشد، و دیگری به دنبال آرامش، و آن دیگری، مثل خود کی‌یرکگور، در تلاش یافتن این معنا که مسیحی بودن چیست. امّا فرقی نمی‌کند کدام راه را انتخاب کنیم، باید نگاهمان به زندگی‌مان، فراتر از هر چیز، این باشد که زندگی کشف یا خلق خودمان است. این هدف اصلی زندگی ما انسان‌هاست: «به‌دست آوردن منِ خودمان.» رسیدن یا نرسیدن به این هدف است که معین می‌کند آیا ما هستیم، همچون یک منِ متشخّص، یا صرفاً هستیم، یعنی زندگی می‌کنیم بی‌آنکه کسی شویم.

صفحه ۱۰۴

متاسفانه این کتاب موجود نیست

فلسفه کی یرکگور

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

این جامعه به من بدهکار است!

درباره‌ی کتاب زن فروشنده نوشته‌ی سایاکا موراتا

غم‌هایت را در آغوش بگیر

معرفی کتاب تله شادمانی نوشته‌ی راس هریس

دلقک

معرفی کوتاه کتاب کودک دلقک نوشته‌ی هدا حدادی

کتاب های پیشنهادی